มีเดียน พลัส โนโลโก้

* ขนาด 210 x 10 x 2 มม. * หน้าปัดสแตนเลสฝังแม่เหล็ก; สายรัดซิลิโคน-แร่ธาตุอิออนประจุลบและไบโอเซรามิก(แสงฟาร์อินฟาเรด) * สายสามารถปรับขนาดได้เหมือนสายนาฬิกา

เซนต์พลัส โนโลโก้

* ขนาด 245 x 13 x 2 มม. * หน้าปัดสแตนเลสฝังแม่เหล็ก; สายรัดซิลิโคน-แร่ธาตุอิออนประจุลบและไบโอเซรามิก(แสงฟาร์อินฟาเรด) * สายสามารถปรับขนาดได้เหมือนสายนาฬิกา