วิธีการสั่งซื้อสินค้า
1. เลือกสินค้า  
     
     
     
2. เลือกสีและขนาด แล้วกด Order Now  
     
     
     
3. ท่านสามารถสิ้นสุดการสั่งซื้อได้โดยกด Confirm your Order หรือ
    กด Back to Shopping เพื่อทำการเลือกซื้อสินค้าเพิ่มเติม
 
     
     
     
4. กรอกข้อมูลชื่อที่อยู่การติดต่อให้ครบถ้วนเพื่อสิ้นสุดการสั่งซื้อ  
     
     
     
5. เลือกช่องทางการชำระเงิน (Paypal หรือ การโอนเงิน)  
     
     
     
5.1) หากท่านเลือกจ่ายเงินผ่าน Paypal ท่านสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
       หรือเดบิตของท่าน
 
     
     
     
 5.2) วิธีการชำระเงินผ่านการโอนเงิน ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
        Payment Method
 
     
     
     

6. หลังชำระเงินเสร็จแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาทางไลน์ coreelementss หรือ เบอร์ 086-5705715