ผลทดสอบเม็ดเลือดแดง

เมื่อผู้ทดลองสวมใส่ BH+PLUS ไปได้ ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงได้มีการกระจายตัวออกจากันอย่างเห็นได้ชัด เป็นสาเหตุให้เลือดสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นและเป็นผลให้การไหลเวียนของเลือดเร็วขึ้น เนื่องจากประจุไฟฟ้าลบเข้าไปช่วยผลักเซลล์เม็ดเลือดให้ห่างออกจากกัน และแสงฟาร์อินฟราเรดช่วยให้เซลล์เกิดการสั่นสะเทือนทำให้มีขนาดเล็กลง

       
       
   

ผลทดสอบอุณหภูมิของร่างกาย

หลังจากผู้ทดลองสวมใส่ BH+PLUS เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะสามารถเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของความร้อนในร่างกาย เนื่องจากระบบการไหลเวียนของโลหิตทำงานได้ดีขึ้น ทำให้การเกิดการปรับสมดุลอุณหภูมิในร่างกายของผู้ทดลอง

       
       
   

ผลทดสอบคลื่นสมอง

หลังจากผู้ทดลองสวมใส่ BH+PLUS เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าคลื่นสมองเตต้า (กราฟสีฟ้า) ซึ่งแสดงออกถึงอาการง่วงนอน ไม่ตื่นตัว นั้นลดลงอย่างมาก และในขณะเดียวกันคลื่นสมองอัลฟ่า (กราฟสีเขียว) ที่แสดงถึงการตื่นตัว ผ่อนคลายนั้นสูงขึ้นพร้อมๆกับคลื่นสมองเบต้า (กราฟสีแดง) ที่แสดงถึงการจดจ่อมีสมาธิ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็เกิดมากจากการที่อ็อกซิเจนสามารถถูกส่งไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้น

 หมายเหตุ: การทดลองนี้เกิดขึ้นให้สภาพแวดล้อมแบบปิด